Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Sekreter Vekili

hasan Ünvan/Ad Soyad  Öğretim Görevlisi Hasan KULELİ
Anabilim Dalı  Turizm ve Otel İşl. Programı
Telefon  0446 7513021-36015
e-posta  hkuleli@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş