Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Sekreter Vekili

Ünvan/Ad Soyad  Taner DAĞTEKİN
Telefon  0446 7513021-36015
e-posta  tdagtekin@erzincan.edu.tr