TEK DERS VE MEZUNİYET GANO YÜKSELTME SINAVI

TEK DERS VE MEZUNİYET GANO YÜKSELTME SINAVI

Tek Ders Sınavı: Devam şartını sağladığı tek bir dersten FD veya FF alarak başarısız olduğu için mezun  olamayan öğrencilerin mezun olabileceği yarıyıl sonunda ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılan sınavdır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için varsa zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamaları ve ilgili birime dilekçe ile başvurmaları gerekir.

ilgili yönetmelik gereği  tek ders sınavı 30.01.2018 SALI günü saat 14:00 de yapılacaktır. Tek Derse girme şartlarını sağlayan öğrencilerin en geç 29.01.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine dilekçe ile Başvurmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Gano Baraj  Sınavı:GNO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere, son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır. Bu sınavlar, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce yapılır. Mezuniyet GNO baraj sınavları sonucunda, mezuniyet şartlarını sağlayamayan öğrencilere yeni sınav hakkı verilmez ve öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlayıncaya kadar ders kaydı yaparak öğrenimlerine devam ederler.

ilgili yönetmelik gereği  Mezuniyet Gano Baraj Sınavı sınavı 31.01.2018  ÇARŞAMBA günü saat 14:00 de yapılacaktır. Mezuniyet Gano Baraj Sınavına girme şartlarını sağlayan öğrencilerin en geç 30.01.2018 SALI günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine dilekçe ile Başvurmaları gerekmektedir.